Tom T. Græger er skribent og har vært journalist i NRK, PR-rådgiver og hatt eget kommunikasjons-byrå. Han skriver en roman og en sakprosabok som begge tar utgangspunkt i den lille greske øya Amorgos der han bodde i mange år på 1980-tallet.


«Å bo tett på lokale øyboere når de plutselig får elektrisitet, telefon, veiforbindelse og turister skaper uventede historier. Sterke brytninger oppstår i et samfunn som er helt uforberedt på fremskrittet.»

Tom T. Græger

Skribent

Ørsnesalleen 5A, 3120 Nøtterøy

Tlf.: 928 09 399

E-post: tom@graeger.no

TomOlsgaard2.jpg