top of page
  • Gray Instagram Ikon

Lena Søeborg

Kunstner

født 1965

Tlf.: 414 41 541

E-post: lenasoeborg@hotmail.com

Jeg arbeider med skulpturer og installasjoner. Verkene inviterer ofte til aktiv deltagelse eller jeg bruker utradisjonelle materialer i nye sammenhenger.


Jeg arbeider også med at utvikle produksjoner for Den Kulturelle Skolesekken.

lena_søeborg_foto.jpg
bottom of page