© 2017 Tam Tam

Johanne Birkeland

Kunstner

født 1984

Tlf.: 971 00 485

E-post: johannebs@gmail.com

Johanne Birkeland arbeider med ulike teknikker som video, kollasje, skulptur, lyd og tekst, ofte basert på funnet materiale. 
 

Tematikken dreier seg rundt begreper som kulturarv, identitet, hukommelse, objektivitet og vitenskap. Hun er interessert i skog, fjell, kart, og tradisjonsbåren kunnskap.

Johanne har også drevet en kunstnerbolig i Telemark med en tilknyttet publikasjon. Se www.hellebou.net for mer informasjon. 

Tittel bilde: Vinden blåser gjennom lungene og tretoppene vaier i brystet