top of page
Olsgaard volumstudie helsehus og kulturt

Bevaring vedtatt i Bystyret!

Alle politikerne i Bystyret kaller atelierfellesskapets imøtekommende ideer om kultur-tun og helsehus for en gladsak! 

 

6. Februar 2019 stemte Bystyret med fullt flertall for å bevare husmorskole-bygget som huser kunstnerne i Olsgaard Atelierfellesskap, samt bygge helsehus på tomten. I tillegg er det enighet om å forsøke å bevare tunet og se på mulighet for å integrere låven / en låvelignende bygning som en del av helsehuset.

 

Bildet over viser en volumstudie av helsehus på husmorskoletomten utarbeidet av kollega, kunstner og sivilarkitekt Jorunn Westad og hennes arkitektpartner Dag Saugve. Dette var grunnlaget for politikernes entusiasme og forståelse for at tomten er stor nok til å romme både og. Våre arkitekter har gjort grundige utregninger som viser at bygget kan romme det antall plasser som kreves. Dessuten - at tomten, som med sine bygninger er viktig lokalhistorie, kan bli et rekreasjonsområde for mennesker i alle aldre i byen vår.

Som vår leder, Helen Mørken, sa i sin presentasjon til Bystyret; som dere har sett, mener vi det er fullt mulig å si «ja takk - begge deler»! Ingen ønsker at eldresentre og sykehjem skal være isolerte fra resten av samfunnet og her er det en flott mulighet til å lage noe som er virkelig integrert i bydelen, samt en attraktiv arbeidsplass for helsearbeidere. 

 

Se presentasjonen, som imponerte Bystyret

Klikk på teksten over og lenken viser presentasjonen med skisser, ideer og volumstudier som viser hva tomten kan romme. På presentasjonens sider 10, 11 og 12 vises ideer for selve tunet, noe vi mener er selve hovedpoenget:
Tomten kan romme skulpturpark, sansehage, lek og samlings-sted for hele lokalsamfunnet. Kanskje låven/låvelignende bygg kan bli et knutepunkt mellom sykehjemmet og resten av bebyggelsen? 

Hva med en sansehage mellom sykehjemmet og låven? Kan den gamle hagen rundt husmorskolen tilbakestilles til det parkområde det var i sin storhetstid? Hagen kan romme en skulpturpark, kanskje et område har utendørs treningsapparater.

På sørsiden kan det bli hageparseller for folk uten egen hage. Vi ser for oss et område der folk treffes, et sted å nyte måltider sammen på, uhøytidelige møteplasser.

 

Tenk dere et julemarked der låvebygget er sentralt, et tun som oser av stemning. Og stabburet, - kanskje det kunne blitt et galleri?  Tenk - sommermarked eller julemarkeder på tunet. Eller uteteater…

Veien videre pr. mars 2019

Kommunen har nå invitert utvalgte arkitekter til å være med i en lukket og anonym konkurranse for levering av konkurranseutkast «nytt sykehjem på Olsrød».

 

Vi er spente - er dere?

Screenshot 2019-03-10 18.40.11.png
bottom of page