top of page
  • Grey Facebook Icon

Anne Helgesen, Kattas Figurteater

født 1955

Tlf.: 970 80 265

E-post: anne@kattas.no

Anne Helgesen er forfatter, forsker og teaterkunstner med figurteater som hovedkunstart. Hun er kunstnerisk leder for Kattas Figurteater Ensemble som engasjerer en rekke teaterkunstnere Vestfold. Hun har doktorgrad i teatervitenskap og hun arbeider for tiden med forskningsprosjektet "Drama for barn - teatrets sjel."
 

Anne Helgesen ble utnevnt til statsstipendiat i 2015. Det innebærer tittel, lønn og frihet fram til pensjonsalder.

bottom of page